افغانستان سرزمین ویرانه

this page is under consturction for better responsbelity این صفحه فعلآ تحت ترمیم و بازسازی قرار دارد انتظار بکشید تشکر

06/07/2009 15:01

عاطفی

 

Contact

جهان معلومات

jawed_atefi@yahoo.com

بدخشان شهرجدید میدان بزکشی لب دریا از طرف لب دریا کوچه دوم یا مسجد ابوبکرصدیق رض

+93799405536-- +93777405536

Search site

حق کاپی محفوظ است احمدجاوید عاطفی © 2010 All rights reserved.

Make a website for freeWebnode