افغانستان سرزمین ویرانه

سایت های معلوماتی دیگر..

28/03/2009 14:30

سلام برادران /خواهران  محترم جهت استفاده از سایت  هرات ساخته شده طارق پیمان معلوماتی اینجارا  کنید

 

 

. جهت استفاده از سایت معلوماتی در مورد  داونلود نمودن سافت ویر های  موبایل همراه اینجا راکنید  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

جـــــــــــــهــــت استــــــــفاده از سایــــــــــــــــــت خبر بــــــی بـــــــی ســـــــــی اینجا  را کنید 

Contact

جهان معلومات

jawed_atefi@yahoo.com

بدخشان شهرجدید میدان بزکشی لب دریا از طرف لب دریا کوچه دوم یا مسجد ابوبکرصدیق رض

+93799405536-- +93777405536

Search site

حق کاپی محفوظ است احمدجاوید عاطفی © 2010 All rights reserved.

Make a website for freeWebnode