افغانستان سرزمین ویرانه

کتاب ثبت اظهار نظر در مورد سایت بنده

Date 16/03/2019
By Roycenuary
Subject грузоперевозки

Кто нибудь работал с этой компанией gruper.xyz? Хочу вывезти хлам
на дачу, заинтересовали ребята, говорят у них бусы свежые приятно ехать.
Кто что скажет?

 

Contact

جهان معلومات

jawed_atefi@yahoo.com

بدخشان شهرجدید میدان بزکشی لب دریا از طرف لب دریا کوچه دوم یا مسجد ابوبکرصدیق رض

+93799405536-- +93777405536

Search site

حق کاپی محفوظ است احمدجاوید عاطفی © 2010 All rights reserved.

Make a free websiteWebnode