افغانستان سرزمین ویرانه

 

کار جریان دارد لطفا منتظر  باشید

please be Patient working to do my best

 

پول های رایج دوران مختلفه حکومتی

 

 

 

Contact

جهان معلومات

jawed_atefi@yahoo.com

بدخشان شهرجدید میدان بزکشی لب دریا از طرف لب دریا کوچه دوم یا مسجد ابوبکرصدیق رض

+93799405536-- +93777405536

Search site

حق کاپی محفوظ است احمدجاوید عاطفی © 2010 All rights reserved.

Make a website for freeWebnode