افغانستان سرزمین ویرانه

گیاهان طبعی بدخشان

 

بسم الله الرحمن الرحیم

زیره :یک گیاه داروئی در تمام ولسوالی های بدخشان یافت می شود خصوصآ درراغ،یفتل وارغنجخواه یافت میشود شکل استفاده آن در آب جوشانده میشود وآب آن استفاده میگردد وهم برای خوش مزه گی در غذاها انداخته میشود . ویکی از کمیافت ترین گیاهان جهان است .

 

 

 

2--: جمبلک یاچای بدخشان : یک گیاه داروئی است وبرای نورمال نگهداشتن فشار استفاده میشود ودر قسمت های شمال فیض آبادزیادتر
یافت میشود.
 
 
 
 

 

3__: قرقات :یکی ازنباتات داروئی است برای پاین آوردن فشار بالا استفاده میشود. ویکی ازقیمت ترین گیاهان داروئی است در بدخشان زیاذ یافت میشود .1000گرام آن دربدخشان 1800افغانی بفروش میرسد .
 

 

 

 

 

 

 

4__:ا یجلیم یاعلف شکسته بند . داروی است که شکستهگی استخوان استفاده میشود جوشانده از آن تیارشدا وستباده میشود منحسیر به بدخشان نبئده در دیگر ولایات نیز یافت میشود .

 

 

 

 

 

5__: موملائی: یکماده شفابخش است که بغیر ازمرگ به تمام امراض دارو می باشد.

فقت در کوهای پامر یافت میشود . برای معلومات بشتر وبرای فهمدن مقداروطریق استفاده درهر مرض به سایت انترنیتی خاوران مراجعه شود .ناگفته نباید گزاشت که استفاده بشترآن برای فشاربالا دور ازخطرنیست .

 

 

 

 

 

 

6__: جگار

 

7__: کور: یک نبات داروئی است به امراز مانند زردی ، فشار بالا ، دلدرد وغیره دوامی باشد در مناطق جرم ، بهارک ،خاش یافت میشود وشکل استفاده آن این است که جوشانده تیارشده اخورده می شود .

 

 

 

 

 

 

 

8__: گل خطمی:  یک داروی گیاهی است که در امراض سنوبغل ومانند آن استفاده میشود البته ازین گیاه داروی ترکیبیی جورمیشود این گیاه با پچاق کوکنار وملنگان مخلوط شده وبرای درمان این مرض ازآن جوشانده تیار شده و استفاده می شود.

9__: کت یا برنج : این دارو ریشه یک گیاه است برای ازبین بردن دهن دردی وآبله های که دردهن بئجئد میآید استفاده میشود .

ریشه این گیاه اززمین درآورده شده خشکشده آرد می شود وهمراه آب خوده میشود .این گیاه در اطراف جهیل شیوادرولسوالی شغنان یفت می شود .

10__: چوب زرغول : به خواطر شکستگی استفاده میشود ازمناطق کوهستانی بدست می آید وآنراچوب زرک هم میگویند ودرخت آن میوه دارد که برای تصفیه خون وزردی استفاده میشود.

 

11__آوری

12__: خاک شیر:  یک داروئی گیاهی است که برای پاین آوردن حرارت وجود،دل دردی استفاده میشود این گیاه درفیض آباد واطراف آن میروید اززآن به شکل جوشانده استفاده می شود وهم آردشده خورده می شود .

13__: زف:  این یک گیاه داروئی است که زیاد تر به اطفال داده میشود وهم برای   ا ستاد کردن خون ریزی درزخم مانده می شود البته برگ این گیاه کوبیده شده وبعد استفاده میشود در مناطق گرم بدخشان یافت میشود .مثال آن درشریک وقت که دیو تیرمی خورد شاه دختر خر رابرای آوردن برگ زف روانه میکند.

14__: بز غنج:  این داروی گیاهی برای پاین آوردن اسهال استفاده میشود البته ازاین داروی ترکیبی ساخته شده وخورده می شود بز عنج ازدرخت پسته بدست می آید ودر هرجای که پسته باشد گیر آورده میشود پسته در بدخشان در یفتل شهر بزرگ وهمین تور مانند یک کمربند تا بادغیس یافت میشود .

15__: گل گاوزبان:  یک گیاه داروئی است برای تسکین درد گورده استفاده میشود این گیاه را باچندین چیز دیگر مانند ریشک جواری دمچک آلبالو ناف چهارمغز یکجاه کرده وجوشانده از آن تیارشده وخورده میشود .

16__: مشک آهو یامشک ختن یاناف آهو:  یک گیاه است واگر کسی ببند فکر میکند کا یکی ازوجود آهو است مانند پوست آهو پشم دارد وبسیار خوش بو میباشد وازاین گیاه در بدخشان استفاده نمیشود به گفته مخدوم امین الدین حکیمی ازاین گیاه جادو گران استفاده میکنند واین گیاهرا هوندوها زیادتر میخرند .

درمناطق مرتفع بدخشان یعنی در پامیر یافت می شود.

17__ زعفران:  یک گیاهی داروئی است درتمام جهان یافت میشود ولی زعفران افغانستان دارای کیفیت عالی میباشد برای خوش مزه گی وبوی خوب درغذاها هم استفاده میشود وبه عنوان دارو بشتر جادو گران استفاده میکنند .

18__: زغیر:  ایرانی ها آن راتخم کتن مینامن یک داروی گیاهی است کی برای امراض قبزیت ودلدرد استفاده میشود ودرتمام بدخشان یافت میشود .

19__: روغن تلخک:  این دارو قسمیکی ازنامش پیداست از بادام تلخ بدست می آید واین بادام درمناطق مرتفع بدخشان یافت میشود وبه خواطر امراض مفصل دردی وهم چنان برای موی رفتگی استفاده میشود .

20__:سنگ گوگورد : این دارو برای ازبین بردن تمام بخارا وامراض جلدی استفاده میشود ودرمناطق که سلفر دار باشدپیدا می شود مانند یفتل سفلی ، شهدا ...وغیره .

21__: اسفند یااسپند : یک داروی گیاهی است ودر بدخشان یافت میشود تخم آن خورده میشود چوب وبرگ آن برای دود کردن نظری بد سوختانده می شود .

میگویند کی اگر کسی 15 دانه تخم آن راسه روزپی هم بخورد آب منی آن دها برابر زیاد می شود .

 

22__: اینگ:  یک داروی گیاهی است به خواطر ازبین بردن تمام کرو ها چی از نسان باشد یا ارحیوان ، از نباتات ویا اززمین درمناطق قره کمر وشهر بزرگ یافت میشود این گیاه منحسر به بدخششان نبوده در آسیای میانه هم پیدامیشود  ایک گیاه بسیار بوی بد دارد که اگر کسی استفاده کند تا چند روز بو می دهد .

دربدخشان یک زرب المثل است کی میگویند کی (مرض بد داروی بد)

23__: برکت:   این دارو ریشه یک گیاه است ریشه آن راگرفته خشک نموده وآردمیکنند وبری مریض میدهند واین گیاه را به امراض اسهالات وامثال ان استفاده می کنند تاثرات آن قسم است کی چم بزنی   .

24__: زرسرک:  این گیاه یکی ازگیاهان داروئی مخصوص بدخشان است کی برای مهارکردن مرض ملاریا استفاده میشود ازاین گیاه جوشانده تیارشده وصبح وقت خورده می شود وبسیار تلخ است .

25__ : پیل پیل:  یک داروی گیاهی است به خاطر امراض چشم اسنفاده میشود مثلا آب زدن چشم ،گل چشم ،کم بینی چشم وغیره درچشم گزاشته می شود و آرام کرده میشود این گیاه درنقات مرتفیع بدخشان یافت می شود وبسیار کمیافت وقیمتی است .

 

 

Contact

جهان معلومات

jawed_atefi@yahoo.com

بدخشان شهرجدید میدان بزکشی لب دریا از طرف لب دریا کوچه دوم یا مسجد ابوبکرصدیق رض

+93799405536-- +93777405536

Search site

حق کاپی محفوظ است احمدجاوید عاطفی © 2010 All rights reserved.

Create a free websiteWebnode