افغانستان سرزمین ویرانه

سایت های معلوماتی دیگر....

28/03/2009 14:30

سایت های معلوماتی دیگر..

سلام برادران /خواهران  محترم جهت استفاده از سایت  هرات ساخته شده طارق پیمان معلوماتی اینجارا  کنید     . جهت استفاده از سایت معلوماتی در مورد  داونلود نمودن سافت ویر های  موبایل همراه اینجا...

Contact

جهان معلومات

jawed_atefi@yahoo.com

بدخشان شهرجدید میدان بزکشی لب دریا از طرف لب دریا کوچه دوم یا مسجد ابوبکرصدیق رض

+93799405536-- +93777405536

Search site

حق کاپی محفوظ است احمدجاوید عاطفی © 2010 All rights reserved.

Make a website for freeWebnode