افغانستان سرزمین ویرانه

زندگی نامه رهبر شهید پرفیسور برهان الدین ربانی ریس جمهور اسبق وریس شورای عالی صلح

26/09/2011 11:24

زندگی نامه رهبر شهید پرفیسور برهان الدین ربانی ریس شورای عالی صلح وریس جمهور اسبق افغانستان

زندگی نامه ی مجاهد شهید قهرمان صلح رهبر داغ ما در هچر رهبر کمتر از یعقوب نیست      او پسر گم کرده بود و ما پدر گم کرده ایم      عاطفی پروفیسور برهان‌الدین ربانی رهبر حزب جمعیت اسلامی افغانستان، رئیس جمهور سابق این کشور و نماینده مجلس...

Contact

جهان معلومات

jawed_atefi@yahoo.com

بدخشان شهرجدید میدان بزکشی لب دریا از طرف لب دریا کوچه دوم یا مسجد ابوبکرصدیق رض

+93799405536-- +93777405536

Search site

حق کاپی محفوظ است احمدجاوید عاطفی © 2010 All rights reserved.

Make a website for freeWebnode