افغانستان سرزمین ویرانه

کتاب ثبت اظهار نظر در مورد سایت بنده

Date 25/05/2009
By jawed atefio
Subject sallam

hi my dear jawed atei i think u should do ur best for u site uhave done a goood job

Date 14/06/2009
By Zahiruddin
Subject Good luck Atefi

I really appreciated you for makeing your weblog it is very good thanks

Date 02/03/2010
By sing is king
Subject u have done ur best

from ur friend london

Date 12/03/2011
By Abdul Hasib Masudi
Subject Salam

it is the pleaser time that we al so have a educated person that the can make web site.
it is very big servisese for socity
thanks

Date 13/03/2011
By massoud ragib koohistani
Subject sallam

i wish u do ur best for website
این یک کار بسیار نیک است برای کشور عزیز مان افغانستان تا هموطنان عزیز ما بتوانند برای مطالب جدید از طریق انترنت دسترسی اسان به اگاهی بیشتر از معلومات های انترنتی برای ضرورت یومیه شان تشکر مسعود راغب کوهستانی

Date 13/03/2011
By تشکرپرادر محترم مسعود راغب کوهستانی
Subject Re: sallam

تشکر از لطف شما در حصه ابراز نظر سایت بنده

Date 13/03/2011
By سلطان احمد
Subject گفتنی های مسلکی

برادر محترم عاطفی اگر بتوانی این مجموعه را از طرف راست به طرف چپ انتقال بدهید بسیار زیبا خواهد بود تشکر

Date 13/03/2011
By برای محترم سلطان احمد خان
Subject Re: گفتنی های مسلکی

بسیار تشکر سلطان احمد خان
این مجموعه را که شما به طرف چپ میبیند این امکان ندارد که به طرف راست بیاید تشکر از ابراز نظر شما در مورد سایت بنده احمدجاوید عاطفی

Date 20/06/2011
By محمد نسیم بیگ
Subject برادر عزیز

همه زحمات شما قابل قدر است. سایت مقبول با همه مطالب زیبا. اگر وقت داشتی کمی از اشعار مولانا را اظافه کن. تشکر
Nasim Baig - AKDN National security coordinator
nasim.baig@akdn.org

Date 26/07/2011
By احمد جاوید عزی
Subject برادر عزیز نسیم بیگ

با تشکر از حسن نظر شما در مورد سایت بنده انشا الله در اینده نزدیک شعر مولانا را اضافه خواهم کرد تشکر

Date 10/07/2011
By shukrullah hamrah
Subject sallam

man me khawaham ka yak sait internity hamnand shama dashtabasham ?

Date 28/07/2011
By Gh.Nasir .Bahzad
Subject Dear Sallam khujain and nasir S/of qurban

Dear khuj salam khan.
As you are in the picture we are same juked with you plz dont main .we will see a letter in feuture .anyway hope to happy with your parents man.

cheers

Hi jani Mr.nasir

as you are in the picture .we dont see you more time .you can send any massege by this said internety .

Sencerly yours
gh.nasir bahzad Samangan Afghanistan

Date 08/08/2011
By عاطفی عزیز
Subject سلام بسیار گرم ومملو ازشیر وقیماق نثارشما باد

مدت هاست که دوست عزیزم را ملاقات نکردم خواستم تا ازاین طریق برایت سلام بفرستم موفقیت های بسشتر جناب عالی راازخداوند تمنادارم

Date 29/10/2011
By جاوید عاطفی
Subject Re: سلام بسیار گرم ومملو ازشیر وقیماق نثارشما باد

who are u u commented and didnt introduced ur self it would be very good that next time introduced ur sef thanks jawed atefi
لطفا خودرا معرفی نماید تشکر جاوید عاطفی

Date 29/10/2011
By احمد جاوید عاطفی
Subject Re: سلام بسیار گرم ومملو ازشیر وقیماق نثارشما باد

لطفا خودرا معرفی بدارید تشکر

Date 05/01/2012
By سيدعاقل
Subject تشكر ي از فغاليتهاي شما

واقعا فعاليتهاي چشمگير را جهت استفاده براي مردم شريف افغانستان وبخصوص مردم متدين وبا فرهنگ علم پرور بدخشان اميد است دار آينده اين ويبلاگ شما ابعاد مختلف را در قبال داشته باشد البته موضوعات ونظريات سودمند .
بااحترام
به اميد موفقيتهاي بيشتر شما

Date 14/02/2012
By تشکر از شما محترم سید عاقل جان خدا کند که موفق و کامگار باشید از اینکه نظرتان را ابراز نمودید جهان سپاس احمد جاوید عاطفی
Subject Re: تشكر ي از شما

تشکر از شما محترم سید عاقل جان از نظر نیک تان

Date 13/12/2012
By fayazafghan
Subject my dier plz add apicturof badukshan

thanks alot for add our leader pictur inyousite

Date 05/07/2013
By ensha allah i will ad a picture of badakhshan
Subject add apicturof badakhan

enshallah i will add pictures of badakhshan

Date 27/12/2016
By Cytat
Subject www.esii.pl

Best Rregards from www.esii.pl

 

Contact

جهان معلومات

jawed_atefi@yahoo.com

بدخشان شهرجدید میدان بزکشی لب دریا از طرف لب دریا کوچه دوم یا مسجد ابوبکرصدیق رض

+93799405536-- +93777405536

Search site

حق کاپی محفوظ است احمدجاوید عاطفی © 2010 All rights reserved.

Make a website for freeWebnode